Ordynacja podatkowa. Wzory pism z komentarzem

 

Książka zawiera bogaty zbiór 301 wzorów pism związanych ze stosowaniem ustawy – Ordynacja podatkowa. Prezentowane wzory zaopatrzone są w szczegółowy opis stanów faktycznych oraz podstaw prawnych. Wyjaśnienia i komentarze do poszczególnych wzorów zostały opracowane w oparciu o aktualne orzecznictwo sądów administracyjnych, uznaną literaturę przedmiotu oraz praktyczne i wieloletnie doświadczenie autorów, co z pewnością pomoże uniknąć błędów przy tworzeniu pism w sprawach podatkowych. W publikacji znajdują się wzory dotyczące m.in. takich zagadnień jak:

– decyzje w przedmiocie zobowiązań podatkowych i trybów nadzwyczajnych,

– ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych,

– ponaglenia i skargi na bezczynność organów podatkowych,

– prawa i obowiązki następców prawnych oraz odpowiedzialność osób trzecich,

– czynności sprawdzające, kontrola podatkowa, postępowanie podatkowe,

– zażalenia na postanowienia, zastrzeżenia do protokołu kontroli, odwołania od decyzji.

Opracowanie przeznaczone jest dla podatników i ich pełnomocników, adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych, księgowych i innych uczestników postępowań prowadzonych na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa. Może stanowić cenną pomoc dla pracowników organów administracji podatkowej i skarbowej oraz sędziów sądów administracyjnych. Zainteresuje także studentów prawa i administracji.

Publikacja zawiera wzory pism dostępne w wersji elektronicznej, które można modyfikować i dostosowywać do indywidualnych potrzeb.

Szczegółowa instrukcja logowania dostępna tutaj.