O autorze

Michał Ciecierski – radca prawny, wspólnik w kancelarii prawnej „Kubik, Sawczuk-Paluch, Stańdo, Wyszatkiewicz i Partnerzy Kancelaria Radców Prawnych Jurysta” z siedzibą w Opolu, członek Stowarzyszenia Prawa Finansowego „Aureus” przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego, prowadzi zajęcia na WPiA Uniwersytetu Opolskiego i w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Opolu, były pracownik izby skarbowej i były pozaetatowy członek samorządowego kolegium odwoławczego, autor wielu publikacji, głównie z zakresu prawa podatkowego.

Andrzej Melezini (redakcja naukowa) – doktor nauk prawnych, sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, wykładowca akademicki związany z Wydziałem Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, były radca prawny, członek Stowarzyszenia Centrum Informacji i Organizacji Badań Finansów Publicznych i Prawa Podatkowego Krajów Europy Środkowej i Wschodniej, autor ponad stu publikacji z zakresu prawa podatkowego, w tym autor monografii Prawne instrumenty zapobiegania i zwalczania korupcji przez kontrolę skarbową (2012), a także współautor książek: Postępowanie podatkowe. 810 wyjaśnień i interpretacji (2013), Leksykon kontroli skarbowej (2013), Kontrola podatkowa przedsiębiorców (2010 i 2012) i Ustawa o kontroli skarbowej. Komentarz praktyczny (2011). Wyróżniony w konkursie dla młodych autorów publikacji profesjonalnych Złote Skrzydła Dziennika Gazety Prawnej.

Tomasz Nowak – funkcjonariusz Służby Celnej w Izbie Celnej w Opolu, członek Stowarzyszenia Prawa Finansowego „Aureus” w Opolu, autor kilkunastu publikacji z zakresu prawa celnego, podatkowego i administracyjnego. Współredaktor książek Regulacje w zakresie prawa celnego i podatku akcyzowego po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej – polskie doświadczenia i perspektywy (2010), Kontrola podatkowa, skarbowa i celna. Wyzwania teorii i praktyki (2013), Prawo celne i podatek akcyzowy. Kierunki przeobrażeń i zmian (2014).

Krzysztof Teszner – doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, doświadczony praktyk w obsłudze prawnopodatkowej spółek sektora energetycznego, członek Zespołu Eksperckiego ds. Lokalnego Prawa Podatkowego, członek stowarzyszenia Centrum Informacji i Organizacji Badań Finansów Publicznych i Prawa Podatkowego Krajów Europy Środkowej i Wschodniej, wykładowca na studiach podyplomowych i szkoleniach podatkowych, autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa podatkowego i administracyjnego w tym monografii Rozprawa podatkowa (2014) i Administracja podatkowa i kontrola skarbowa w Polsce (2012).

Dariusz Zalewski – sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, członek Stowarzyszenia Centrum Informacji i Organizacji Badań Finansów Publicznych i Prawa Podatkowego Krajów Europy Środkowej i Wschodniej, prowadzi wykłady i seminaria podatkowe m.in. w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Autor ponad stu publikacji z zakresu prawa podatkowego, w tym współautor książek: Postępowanie podatkowe. 810 wyjaśnień i interpretacji (2013), Sporządzanie środków zaskarżenia w sprawach podatkowych. Komentarz praktyczny z orzecznictwem. Wzory pism procesowych i kazusy (2014), Leksykon kontroli skarbowej (2012), Kontrola podatkowa przedsiębiorców (2010, 2012) i Ustawa o kontroli skarbowej. Komentarz praktyczny (2011).