Dostęp do plików jest możliwy jedynie po zalogowaniu. Aby to zrobić należy najpierw kupić książkę, na przykład w księgarni internetowej Profinfo pod tym linkiem. W książce znajdą Państwo kod aktywacyjny do produktu. Po zalogowaniu i wpisaniu jednorazowego kodu aktywacyjnego uzyskają Państwo pełny dostęp do plików.

Szczegółowa instrukcja logowania dostępna tutaj.

Pliki do pobrania

Wyświetlanie 1 - 200 z 311 rezultatów.
Pozycji na stronę
Strona z 2
Nazwa Rozmiar
001a_Wniosek_o_wydanie_interpretacji_indywidualnej_w_zaistnialym_stanie_faktycznym.pdf 283,1k
001b_Wniosek_o_wydanie_interpretacji_indywidualnej_w_zaistnialym_stanie_faktycznym_pusty.pdf 57,9k
002a_Wniosek_o_wydanie_interpretacji_indywidualnej_przy_zdarzeniu_przyszlym.pdf 263,2k
002b_Wniosek_o_wydanie_interpretacji_indywidualnej_przy_zdarzeniu_przyszlym_pusty.pdf 57,9k
003a_Wniosek_o_wydanie_interpretacji_indywidualnej_w_zakresie_umow_o_unikaniu_podwojnego_opodatkowania.pdf 255,1k
003b_Wniosek_o_wydanie_interpretacji_indywidualnej_w_zakresie_umow_o_unikaniu_podwojnego_opodatkowania_pusty.pdf 57,9k
004a_Wniosek_o_wydanie_interpretacji_ogolnej.pdf 237,4k
004b_Wniosek_o_wydanie_interpretacji_ogolnej_pusty.pdf 51,0k
005_Postanowienie_w_sprawie_pozostawienia_wniosku_bez_rozpatrzenia.rtf 60,4k
006_Interpretacja_indywidualna_dyrektora_izby_skarbowej.rtf 130,1k
007_Interpretacja_indywidualna_prezydenta_miasta.rtf 98,3k
008_Interpretacja_indywidualna_wojta.rtf 76,6k
009_Interpretacja_ogolna.rtf 77,7k
010_Zawiadomienie_o_zmianie_wydanej_interpretacji_indywidualnej.rtf 87,9k
011_Zawiadomienie_o_zmianie_wydanej_interpretacji_ogolnej.rtf 74,0k
012_Wniosek_o_uznanie_prawidlowosci_wyboru_i_stosowania_metody_ustalania_ceny_transakcyjnej.rtf 111,5k
013_Wniosek_w_sprawie_wyjasnienia_wszelkich_watpliwosci_dotyczacych_zawierania_porozumienia_w_indywidualnej_sprawie.rtf 52,9k
014_Wniosek_podmiotu_powiazanego_w_sprawie_przedluzenia_terminu_obowiazywania_decyzji_w_sprawie_porozumienia.rtf 55,8k
015_Decyzja_w_sprawie_porozumienia.rtf 59,9k
016_Zmiana_decyzji_w_sprawie_porozumienia.rtf 70,1k
017_Uchylenie_decyzji_w_sprawie_porozumienia.rtf 60,8k
018_Decyzja_stwierdzajaca_wygasniecie_decyzji_w_sprawie_porozumienia.rtf 60,5k
019_Przedluzenie_terminu_obowiazywania_decyzji_w_sprawie_porozumienia.rtf 60,1k
020_Postanowienie_w_sprawie_oplaty_uzupelniajacej.rtf 57,2k
021_Decyzja_okreslajaca_wysokosc_zobowiazania_podatkowego.rtf 94,3k
022_Decyzja_ustalajaca_wysokosc_zobowiazania_podatkowego.rtf 90,0k
023_Decyzja_w_sprawie_okreslenia_wysokosci_straty_podatkowej.rtf 102,2k
024_Wniosek_o_przeprowadzenie_postepowania_podatkowego_w_celu_stwierdzenia_braku_zaleglosci_podatkowej.rtf 56,0k
025_Decyzja_w_sprawie_braku_zaleglosci_podatkowej.rtf 99,8k
026_Wniosek_podatnika_o_zwolnienie_platnika_z_obowiazku_pobrania_podatku.rtf 57,0k
027_Decyzja_w_sprawie_zwolnienia_platnika_z_obowiazku_pobrania_zaliczki.rtf 75,9k
028_Wniosek_podatnika_o_ograniczenie_poboru_zaliczek.rtf 63,1k
029_Decyzja_w_sprawie_ograniczenia_poboru_zaliczek_na_podatek_dochodowy.rtf 71,5k
030_Wniosek_podatnika_o_odstapienie_od_oszacowania.rtf 48,4k
031_Wniosek_podatnika_o_przyjecie_okreslonej_metody_oszacowania.rtf 48,0k
032_Decyzja_okreslajaca_wysokosc_zobowiazania_podatkowego_z_szacowaniem_podstawy_opodatkowania.rtf 97,2k
033_Decyzja_okreslajaca_wysokosc_odsetek_od_zaliczek_w_zwiazku_z_oszacowaniem_podstawy_opodatkowania.rtf 186,5k
034_Pismo_w_sprawie_naliczenia_i_potracenia_wynagrodzenia_platnika_za_wczesniejsze_okresy_rozliczeniowe.rtf 57,6k
035_Decyzja_okreslajaca_kwote_zwrotu_nienaleznego_wynagrodzenia_pobranego_przez_platnika.rtf 79,9k
036_Decyzja_w_sprawie_odpowiedzialnosci_podatkowej_platnika.rtf 76,9k
037_Zgloszenie_osoby_do_reprezentowania_platnika.rtf 61,6k
038_Decyzja_o_zabezpieczeniu_na_majatku_podatnika.rtf 176,7k
039_Wniosek_o_przyjecie_zabezpieczenia_wykonania_decyzji.rtf 54,6k
040_Postanowienie_o_przyjeciu_zabezpieczenia_wykonania_decyzji.rtf 60,5k
041a_Wniosek_o_wpis_hipoteki_przymusowej_do_ksiegi_wieczystej.pdf 320,3k
041b_Wniosek_o_wpis_hipoteki_przymusowej_do_ksiegi_wieczystej_pusty.pdf 907,7k
042a_Wniosek_o_zalozenie_ksiegi_wieczystej_dla_nieruchomosci.pdf 725,0k
042b_Wniosek_o_zalozenie_ksiegi_wieczystej_dla_nieruchomosci_pusty.pdf 353,9k
043_Wezwanie_do_wyjawienia_majatku.rtf 60,3k
044_Wniosek_o_wpis_do_rejestru_zastawow_skarbowych.rtf 56,9k
045_Zawiadomienie_o_dokonaniu_wpisu_do_rejestru_zastawow_skarbowych.rtf 57,4k
046_Wniosek_o_wydanie_wypisu_z_rejestru_zastawow_skarbowych.rtf 53,3k
047_Wniosek_o_odroczenie_terminu_przewidzianego_w_przepisach_prawa_podatkowego.rtf 57,9k
048_Decyzja_o_odroczeniu_terminu_zlozenia_informacji_o_nieruchomosciach_i_obiektach_budowlanych.rtf 64,7k
049_Decyzja_okreslajaca_wysokosc_odsetek_za_zwloke_od_niezaplaconych_zaliczek_na_podatek.rtf 78,3k
050_Wniosek_o_odstapienie_od_ustalenia_oplaty_prolongacyjnej.rtf 55,0k
051_Decyzja_o_umorzeniu_postepowania_w_przedmiocie_rozlozenia_na_raty_zaleglosci_podatkowej.rtf 61,6k
052_Wniosek_o_potracenie_wierzytelnosci_wobec_Skarbu_Panstwa.rtf 52,6k
053_Wniosek_o_zaliczenie_wierzytelnosci_na_poczet_przyszlych_zobowiazan_podatkowych.rtf 53,1k
054_Decyzja_o_odmowie_potracenia_wierzytelnosci.rtf 84,6k
055_Postanowienie_o_potraceniu_zobowiazania_podatkowego_(wierzytelnosci).rtf 87,2k
056_Wniosek_o_przeniesienie_wlasnosci_rzeczy_lub_praw_majatkowych.rtf 52,5k
057_Decyzja_stwierdzajaca_wygasniecie_zobowiazania_podatkowego.rtf 72,1k
058_Postanowienie_o_zaliczeniu_wierzytelnosci_na_poczet_przyszlych_zobowiazan_podatkowych.rtf 58,7k
059_Postanowienie_o_wyrazeniu_zgody_na_przeniesienie_wlasnosci_rzeczy.rtf 59,6k
060_Wniosek_o_odroczenie_terminu_platnosci_podatku.rtf 59,9k
061_Decyzja_o_odroczeniu_terminu_platnosci_podatku.rtf 61,8k
062_Wniosek_o_rozlozenie_zaplaty_podatku_na_raty.rtf 60,2k
063_Decyzja_o_rozlozeniu_podatku_na_raty.rtf 112,1k
064_Wniosek_o_odroczenie_zaplaty_zaleglosci_podatkowej_wraz_z_odsetkami_za_zwloke.rtf 56,3k
065_Decyzja_o_odroczeniu_zaplaty_zaleglosci_podatkowej_wraz_z_odsetkami.rtf 91,1k
066_Wniosek_o_rozlozenie_na_raty_zaplaty_zaleglosci_podatkowej_wraz_z_odsetkami_za_zwloke.rtf 60,6k
067_Decyzja_o_rozlozeniu_na_raty_zaplaty_zaleglosci_podatkowej_wraz_z_odsetkami.rtf 157,4k
068_Wniosek_o_umorzenie_zaleglosci_podatkowej_wraz_z_odsetkami.rtf 55,8k
069_Decyzja_o_umorzeniu_w_czesci_zaleglosci_podatkowej_wraz_z_odsetkami.rtf 68,6k
070_Wniosek_podatnika_prowadzacego_dzialalnosc_gospodarcza_o_udzielenie_ulgi_w_splacie_zobowiazan_podatkowych_(pomoc_de_minimis).rtf 70,5k
071_Decyzja_o_udzieleniu_ulgi_w_splacie_zobowiazan_podatkowych_podmiotowi_prowadzacemu_dzialalnosc_gospodarcza_(pomoc_de_minimis).rtf 266,3k
072_Wniosek_o_zwrot_wysokosci_nadplaty_podatku.rtf 50,6k
073_Decyzja_okreslajaca_wysokosc_nadplaty_podatku.rtf 65,4k
074_Wniosek_o_stwierdzenie_nadplaty_podatku.rtf 67,2k
075_Postanowienie_w_sprawie_zaliczenia_nadplaty_na_poczet_zaleglych_oraz_biezacych_zobowiazan_podatkowych.rtf 111,0k
076_Pelnomocnictwo_do_podpisywania_deklaracji.rtf 48,5k
077_Pelnomocnictwo_udzielone_przez_przedsiebiorstwo_do_podpisywania_deklaracji.rtf 48,5k
078_Zawiadomienie_o_odwolaniu_pelnomocnictwa_do_podpisywania_deklaracji.rtf 49,5k
079a_Pelnomocnictwo_do_podpisywania_deklaracji_skladanej_za_pomoca_srodkow_komunikacji_elektronicznej.pdf 780,3k
079b_Pelnomocnictwo_do_podpisywania_deklaracji_skladanej_za_pomoca_srodkow_komunikacji_elektronicznej_pusty.pdf 281,4k
080a_Zawiadomienie_o_odwolaniu_pelnomocnictwa_do_podpisywania_deklaracji_skladanej_za_pomoca_srodkow_komunikacji_elektronicznej.pdf 757,6k
080b_Zawiadomienie_o_odwolaniu_pelnomocnictwa_do_podpisywania_deklaracji_skladanej_za_pomoca_srodkow_komunikacji_elektronicznej_pusty.pdf 268,7k
081_Pisemne_uzasadnienie_przyczyny_zlozenia_korekty_deklaracji_podatkowej.rtf 52,3k
082_Pisemne_uzasadnienie_przyczyny_zlozenia_korekty_deklaracji_podatkowej_(2).rtf 58,3k
083_Wezwanie_do_przedlozenia_uzasadnienia_przyczyn_korekty_deklaracji.rtf 57,0k
084_Wezwanie_do_udzielenia_informacji_podatkowej.rtf 54,3k
085a_Informacja_o_umowach_mogacych_miec_wplyw_na_powstanie_obowiazku_podatkowego.pdf 788,2k
085b_Informacja_o_umowach_mogacych_miec_wplyw_na_powstanie_obowiazku_podatkowego_pusty.pdf 304,4k
086_Zawiadomienie_o_miejscu_przechowywania_ksiag_podatkowych_oraz_dokumentow_zwiazanych_z_ich_prowadzeniem.rtf 49,9k
087_Decyzja_w_sprawie_zakresu_odpowiedzialnosci_spadkobiercy.rtf 142,7k
088_Zawiadomienie_spadkobiercy_o_zlozonym_przez_spadkodawce_odwolaniu_od_decyzji.rtf 54,8k
089_Zawiadomienie_spadkobiercy_o_wszczeciu_kontroli_podatkowej.rtf 53,8k
090_Zawiadomienie_spadkobiercy_o_postepowaniach_wszczetych_z_urzedu_wobec_spadkodawcy.rtf 55,3k
091_Informacja_o_wysokosci_dochodu_lub_przychodu_spadkodawcy_oraz_o_wysokosci_wplaconych_zaliczek_na_podatek_lub_podatku.rtf 54,1k
092_Zawiadomienie_przez_spadkobierce_organu_podatkowego_o_wysokosci_wydatkow_poniesionych_przez_spadkodawce.rtf 52,5k
093_Decyzja_ustalajaca_spadkobiercom_wysokosc_zobowiazania_podatkowego_spadkobiercy.rtf 115,0k
094_Oswiadczenie_o_dziale_spadku_wraz_z_umowa_o_dziale_spadku.rtf 70,9k
095_Postanowienie_o_wszczeciu_postepowania_w_sprawie_odpowiedzialnosci_czlonka_zarzadu_sp_z_o.o..rtf 53,4k
096_Wniosek_o_umorzenie_postepowania_w_sprawie_odpowiedzialnosci_osoby_trzeciej.rtf 49,9k
097_Wniosek_o_wydanie_zaswiadczenia_o_stanie_zaleglosci.rtf 49,0k
098_Decyzja_o_odpowiedzialnosci_podatkowej_czlonka_rodziny_podatnika.rtf 138,5k
099_Decyzja_o_odpowiedzialnosci_podatkowej_nabywcy_przedsiebiorstwa.rtf 105,2k
100_Decyzja_o_odpowiedzialnosci_podatkowej_czlonka_zarzadu_za_zaleglosci_podatkowe_spolki_z_ograniczona_odpowiedzialnoscia.rtf 156,9k
101_Decyzja_o_odpowiedzialnosci_podatkowej_firmujacego_za_zaleglosci_podatkowe_firmanta.rtf 213,7k
102_Decyzja_o_odpowiedzialnosci_podatkowej_wspolnikow_spolki_jawnej_za_zaleglosci_podatkowe_spolki.rtf 149,6k
103_Wniosek_o_wylaczenie_pracownika_organu_podatkowego.rtf 52,4k
104_Wniosek_o_wylaczenie_pracownika_organu_podatkowego_(2).rtf 54,7k
105_Wniosek_funkcjonariusza_celnego_o_wylaczenie_od_udzialu_w_postepowaniu.rtf 52,1k
106_Postanowienie_o_wylaczeniu_pracownika_organu_podatkowego.rtf 55,1k
107_Postanowienie_o_wyznaczeniu_innego_organu_podatkowego.rtf 55,0k
108_Postanowienie_o_wyznaczeniu_przez_samorzadowe_kolegium_odwolawcze_organu_wlasciwego_do_zalatwienia_sprawy.rtf 52,2k
109_Zadanie_organizacji_spolecznej_wszczecia_postepowania.rtf 55,3k
110_Zadanie_organizacji_spolecznej_dopuszczenia_jej_do_udzialu_w_postepowaniu.rtf 55,3k
111_Postanowienie_o_wszczeciu_postepowania_na_zadanie_organizacji_spolecznej.rtf 54,1k
112_Postanowienie_o_dopuszczeniu_udzialu_organizacji_spolecznej_w_postepowaniu.rtf 55,7k
113_Pelnomocnictwo_ogolne.rtf 45,3k
114_Pelnomocnictwo_szczegolne.rtf 47,5k
115_Pelnomocnictwo_w_kontroli_podatkowej.rtf 45,9k
116_Pelnomocnictwo_do_okreslonej_czynnosci_w_postepowaniu.rtf 46,2k
117_Pelnomocnictwo_w_postepowaniu_przed_organami_celnymi.rtf 45,5k
118_Informacja_o_wypowiedzeniu_pelnomocnictwa.rtf 46,5k
119_Wniosek_o_wyznaczenie_kuratora_dla_osoby_niezdolnej_do_czynnosci_prawnej.rtf 53,0k
120_Wniosek_o_wyznaczenie_kuratora_dla_osoby_prawnej_ktora_nie_moze_prowadzic_swoich_spraw_wskutek_braku_powolanych_do_tego_organow.rtf 54,3k
121_Wniosek_o_wyznaczenie_przedstawiciela_dla_osoby_nieobecnej.rtf 53,6k
122_Zawiadomienie_o_przedluzeniu_terminu_zakonczenia_postepowania_podatkowego.rtf 53,7k
123_Ponaglenie_w_zwiazku_z_niezalatwieniem_sprawy_we_wlasciwym_terminie.rtf 54,8k
124_Ponaglenie_w_zwiazku_z_niezakonczeniem_postepowania_podatkowego_we_wlasciwym_terminie.rtf 64,1k
125_Postanowienie_o_uznaniu_ponaglenia_za_uzasadnione.rtf 61,3k
126_Skarga_na_bezczynnosc_organu_podatkowego.rtf 57,5k
127_Upowaznienie_funkcjonariusza_celnego_do_zalatwienia_sprawy_w_imieniu_organu_podatkowego.rtf 48,9k
128_Upowaznienie_do_przeprowadzenia_czynnosci_w_toku_postepowania_podatkowego.rtf 49,1k
129_Upowaznienie_do_wydawania_zaswiadczen.rtf 48,4k
130_Wniosek_o_doreczanie_pism_za_pomoca_srodkow_komunikacji_elektronicznej.rtf 47,9k
131_Wyznaczenie_pelnomocnika_wlasciwego_do_doreczen.rtf 47,2k
132_Zawiadomienie_o_zmianie_adresu.rtf 47,9k
133_Ustanowienie_pelnomocnika_do_spraw_doreczen_w_razie_wyjazdu_za_granice.rtf 48,9k
134_Zawiadomienie_o_doreczeniu_pisma_sasiadowi_lub_dozorcy_domu.rtf 47,9k
135_Adnotacja_o_pozostawieniu_pisma_w_aktach_sprawy_ze_skutkiem_doreczenia.rtf 47,9k
136_Wezwanie_osoby_fizycznej_do_zlozenia_wyjasnien.rtf 51,6k
137_Wezwanie_prezesa_zarzadu_spolki_z_ograniczona_odpowiedzialnoscia_do_zlozenia_zeznan.rtf 53,5k
138_Wezwanie_osoby_fizycznej_do_przedlozenia_dowodow_w_sprawie.rtf 52,0k
139_Wezwanie_osoby_prawnej_do_udzielenia_wyjasnien_w_sprawie_korekty_deklaracji.rtf 52,2k
140_Wniosek_o_pomoc_prawna.rtf 50,1k
141_Wniosek_o_przywrocenie_terminu_do_wniesienia_zastrzezen_do_protokolu_badania_ksiag_podatkowych_w_postepowaniu_podatkowym.rtf 54,2k
142_Wniosek_o_przywrocenie_terminu_na_wniesienie_odwolania.rtf 54,2k
143_Postanowienie_o_przywroceniu_terminu.rtf 57,5k
144_Postanowienie_o_odmowie_przywrocenia_terminu_na_wniesienie_sprzeciwu.rtf 62,5k
145_Zazalenie_na_postanowienie_o_odmowie_przywrocenia_terminu_na_wniesienie_sprzeciwu.rtf 59,7k
146_Postanowienie_o_pozostawieniu_podania_o_przywrocenie_terminu_bez_rozpatrzenia.rtf 53,1k
147_Postanowienie_o_wszczeciu_postepowania_podatkowego.rtf 50,8k
148_Postanowienie_o_odmowie_wszczecia_postepowania_podatkowego.rtf 54,4k
149_Postanowienie_w_sprawie_polaczenia_postepowan.rtf 55,5k
150_Zazalenie_na_postanowienie_o_polaczeniu_postepowan.rtf 55,8k
151_Wezwanie_do_usuniecia_brakow_formalnych_podania.rtf 49,6k
152_Zazalenie_na_postanowienie_o_pozostawieniu_podania_bez_rozpatrzenia.rtf 55,2k
153_Postanowienie_o_pozostawieniu_podania_bez_rozpatrzenia.rtf 53,8k
154_Metryka_sprawy.rtf 62,7k
155_Protokol_przesluchania_swiadka.rtf 62,4k
156_Protokol_przesluchania_strony.rtf 60,4k
157_Protokol_przyjecia_podania_wniesionego_ustnie.rtf 50,1k
158_Protokol_ogledzin.rtf 56,1k
159_Protokol_zabezpieczenia_zebranych_dowodow.rtf 53,5k
160_Protokol_wydania_dokumentow.rtf 52,8k
161_Adnotacja.rtf 48,0k
162_Zadanie_wydania_z_akt_sprawy_uwierzytelnionych_odpisow_dokumentow.rtf 49,6k
163_Postanowienie_o_odmowie_wydania_z_akt_sprawy_uwierzytelnionych_odpisow_dokumentow.rtf 56,6k
164_Postanowienie_o_odmowie_umozliwienia_stronie_zapoznania_sie_z_dokumentami_z_akt_sprawy.rtf 56,4k
165_Zazalenie_na_postanowienie_o_odmowie_umozliwienia_sporzadzenia_kopii_akt_postepowania_podatkowego.rtf 53,0k
166_Wniosek_o_dopuszczenie_dowodu.rtf 50,0k
167_Wniosek_o_przeprowadzenie_dowodu.rtf 49,2k
168_Postanowienie_o_odmowie_przeprowadzenia_dowodu.rtf 54,2k
169_Postanowienie_o_wyznaczeniu_terminu_do_przedstawienia_dowodu.rtf 53,7k
170_Zawiadomienie_o_miejscu_i_terminie_przeprowadzenia_dowodu_z_przesluchania_swiadkow_w_toku_kontroli_podatkowej.rtf 51,6k
171_Zawiadomienie_o_miejscu_i_terminie_przeprowadzenia_dowodu_z_przesluchania_swiadkow_w_toku_postepowania_podatkowego.rtf 51,7k
172_Zawiadomienie_o_miejscu_i_terminie_przeprowadzenia_dowodu_z_przesluchania_bieglego.rtf 51,3k
173_Wniosek_o_zmiane_terminu_przeprowadzenia_dowodu.rtf 50,5k
174_Wniosek_w_sprawie_udzielenia_asysty.rtf 51,5k
175_Wezwanie_do_zlozenia_oswiadczenia_o_stanie_majatkowym.rtf 54,9k
176_Protokol_badania_ksiag.rtf 60,5k
177_Zastrzezenia_do_protokolu_badania_ksiag.rtf 57,1k
178_Postanowienie_o_powolaniu_bieglego.rtf 53,7k
179_Pozew_o_ustalenie_stosunku_prawnego.rtf 63,7k
180_Zawiadomienie_o_wyznaczeniu_stronie_7-dniowego_terminu_wypowiedzenia_sie_w_sprawie_zebranego_materialu_dowodowego.rtf 51,0k
181_Wniosek_o_przeprowadzenie_rozprawy.rtf 67,9k
182_Postanowienie_o_odmowie_przeprowadzenia_rozprawy.rtf 57,6k
183_Protokol_rozprawy.rtf 68,3k
184_Postanowienie_o_zawieszeniu_postepowania_podatkowego.rtf 56,7k
185_Zazalenie_na_postanowienie_o_zawieszeniu_postepowania_podatkowego.rtf 59,2k
186_Wniosek_o_zawieszenie_postepowania_podatkowego.rtf 53,1k
187_Postanowienie_o_odmowie_zawieszenia_postepowania_podatkowego.rtf 56,9k
188_Postanowienie_o_wezwaniu_strony_do_wystapienia_o_rozstrzygniecie_zagadnienia_wstepnego.rtf 52,0k
189_Postanowienie_o_zawieszeniu_postepowania_podatkowego_prowadzonego_przez_urzad_celny.rtf 59,1k
190_Wniosek_o_podjecie_zawieszonego_postepowania.rtf 53,0k
191_Postanowienie_o_podjeciu_zawieszonego_postepowania_podatkowego.rtf 56,9k
Wyświetlanie 1 - 200 z 311 rezultatów.
Pozycji na stronę
Strona z 2